Dokumentace pro stavební povolení

Projektová dokumentace pro stavební povolení, včetně vyjádření orgánů státní správy a všech potřebných dokladů dotčených orgánů, organizací, pokud to vyžadují podmínky z územního rozhodnutí, nebo podmínky Stavebního zákona - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

  • Součástí je grafická část dokumentace nutná k zajištění stavebního povolení, včetně grafického řešení napojení objektu na technickou infrastrukturu.
  • Součástí je i konkretizované řešení technického zařízení budovy, včetně napojení řešeného objektu na energetické, komunikační a vodohospodářské sítě potřebné k technickému zajištění chodu budovy.
atelier LT s.r.o.
Pekárenská 549
370 04 České Budějovice
tel.: +420 387313279
fax.: +420 387313279
m@il: atelierlt@atelierlt.cz

GPS: +48° 58' 54.65", +14° 29' 11.65"