Dokumentace pro výběr zhotovitele

Stavební dokumentace pro výběr zhotovitele, určené jako technický podklad do výběrových řízení a soutěží v rámci dotačních programů (např. ROP).

  • Součástí je rozpracovaná grafická část projektové dokumentace do podrobnosti pro provedení stavby, bez určení konkrétních výrobců stavebních prvků a materiálů.
  • Součástí může být i detailní řešení technického zabezpečení budovy, včetně zapracování technologických celků nebo jejich částí, případně vyšší a sofistikovanější stupeň domovní techniky (např. kombinované systémy energeticky úsporného vytápění, variabilní elektrorozvody / Sběrnicový systém pro automatizaci budov NIKOBUS/ a klimatizační systémy)
  • Nezbytnou součástí je vypracování stavebního výkazu výměr a orientačního rozpočtu, který může být doplněn o seznam standardů, pro lepší konkretizaci díla.
atelier LT s.r.o.
Pekárenská 549
370 04 České Budějovice
tel.: +420 387313279
fax.: +420 387313279
m@il: atelierlt@atelierlt.cz

GPS: +48° 58' 54.65", +14° 29' 11.65"